top of page
containers

CONTAINERS HUREN VOOR AFVOER VAN GROND MET OF ZONDER STENEN

BIJ ABSORB IN GENT (OOST-VLAANDEREN)

BACK-ABSORB1.JPG

WAT MAG WEL?

bakstenen, natuurstenen, beton, metselwerk, dakpannen, stenen bloempotten, tegels, onvervuilde grond, zand, tuinaarde, stabilisé en zavel

WAT MAG NIET?

boomstronken en wortels, vervuilde grond met divers afval, vervuilde grond door olie of andere vloeistoffen, vervuilde grond met gevaarlijke afvalstoffen, hout, papier en karton, isolatie, rubber, restafval, KGA, glas, ytong, roofing, gyproc, gips, asbesthoudende materialen, textiel, ssbestverdacht materiaal, spoorwegballast, metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein, puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen, alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist, sorteerzeefzand, gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certifictie conform het VLAREMA, waarbij door middel van een afleveringsbon niet kan aangetoond worden dat het puin voldoet aan de criteria voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als bouwstof, zoals vastgelegd in het VLAREMA

containers

HEEFT U GROND LIGGEN DIE U KWIJT WILT?

Absorb zorgt voor een geschikte container. Contacteer ons gerust.

bottom of page