top of page
containers

CONTAINERS HUREN VOOR BEDRIJFSAFVAL

BIJ ABSORB IN GENT (OOST-VLAANDEREN)

ALSOOK VOOR PARTICULIERE INBOEDELS

Beschikt u eerder over inboedel die in de container gedeponeerd moet worden? Dan valt dit zeker niet onder bouw- en sloopafval aangezien deze zaken geen onderdeel uitmaken van de constructie. Voor inboedel is er voorlopig nog geen specifieke bepaling. Om die reden dienen wij dit te behandelen als bedrijfsrestafval. Wanneer het afval betreft dat niet afkomstig is van constructies, valt het onder bedrijfsrestafval. Dit geldt ook voor particulieren ondanks de term bedrijfsrestafval.

BACK-ABSORB1.JPG

WAT MAG WEL?

Papier- en kartonafval, recycleerbare harde kunststoffen, folies, afvallandbouwfolies, geëxpandeerd polystryreen (isomo), houtafval, metaalafval, glasafval (excl. flessenglas en bokalen van etenswaren), textielafval, groenafval, puin, inboedel

WAT MAG NIET?

Afvalolie, keukenafval en etensresten, levensmiddelenafval, gevaarlijke afvalstoffen (bijv. roofing), kleine gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, afgedankte batterijen of accu's, asbestcementhoudende afvalstoffen (OOK ASBESTVERDACHTE afvalstoffen zijn VERBODEN), afvalbanden, afgedankte matrassen, elk vervuilde afvalstof

Indien verschillende afvalstromen gecombineerd worden, moeten deze steeds droog, niet-gevaarlijk en sorteerbaar zijn.

containers

EEN CONTAINER NODIG VOOR EEN PARTICULIERE INBOEDEL OF BEDRIJFSAFVAL?

Neem meteen contact op met Absorb in Gent.

CONTRACTUELE OVEREENKOMST

Voor elke bedrijf dat bedrijfsrestafval inzamelt en dit via Absorb Containerdienst laat ophalen, wordt een contractuele overeenkomst opgemaakt. Hierop dient aangeduid te worden welke afvalstoffen er vrij komen in het bedrijf en wie er verantwoordelijk is voor de ophaling/verwerking van elke afvalstof. Voor gemengd bedrijfsrestafval ontvangt u van ons een bijlage, specifiek voor gemengde containers/inzameling waarop aangeduid wordt welke afvalstoffen met elkaar vermengd zullen worden.

bottom of page