top of page
containers

CONTAINERS HUREN VOOR BOUW- EN SLOOPAFVAL

BIJ ABSORB IN GENT (OOST-VLAANDEREN)

AFVALINZAMELING BIJ BOUWEN EN VERBOUWEN

Bouw- en sloopafval is een combinatie van afvalstoffen die afkomstig zijn van bouwwerkzaamheden en de aangewende bouwmaterialen zonder hun verpakkingen. Verder zijn dit afvalstoffen die geproduceerd worden door sloop-, renovatie- en ontmantelingswerkzaamheden hier ook in toegelaten. De gouden regel is dat alles wat deel uitmaakt van de constructie toegelaten is en de losse elementen niet. (Voorbeeld: Een ingebouwde houten keuken is toegelaten, een aparte/losse kast die in de keuken staat is niet toegelaten)

waste-3.jpg
BACK-ABSORB1.JPG

WAT MAG WEL?

steenpuin, houtafval, metaalafval, vlakglas, kunststof (géén folie), gipskartonplaten (Gyproc - max. 5%), isolatie (max. 5%), cellenbeton (Ytong - max. 5%), pleisterwerk (max. 5%)

WAT MAG NIET?

Gevaarlijke afvalstoffen (roofing, afvalolie, KGA, afgedankte batterijen of accu's, ...), asbestcementhoudede afvalstoffen (OOK ASBESTVERDACHTE afvalstoffen zijn VERBODEN), losse elementen in de constructie (INBOEDEL), huishoudelijk restafval, PMD-afval, grond, pleisterwerk (MET paardenhaar / stro / ...), groenafval, verpakkingen, elke vervuilde afvalstof

  • Afval dat niet in bovenstaande tabel vermeld wordt, is sowieso NIET toegelaten!

  • Indien verschillende afvalstromen gecombineerd worden, moeten deze steeds droog, niet-gevaarlijk en sorteerbaar zijn.

containers

STAAT U VOOR EEN INGRIJPENDE RENOVATIE OF DE AFBRAAK VAN EEN PAND?

Reserveer bij Absorb een container voor alle bouw- sloopafval.

bottom of page