top of page
containers

CONTAINERS VOOR STEENPUIN EN GEMENGD AFVAL HUREN

BIJ ABSORB IN GENT (OOST-VLAANDEREN)

CONTAINER HUREN VOOR STEENPUIN

container huren voor steenpuin: bakstenen, natuurstenen, beton, metselwerk, dakpannen, stenen bloempotten en tegels

Asbestverdacht materiaal, spoorwegballast, metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein, puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen, alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist, sorteerzeefzand, gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certifictie conform het VLAREMA, waarbij door middel van een afleveringsbon niet kan aangetoond worden dat het puin voldoet aan de criteria voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als bouwstof, zoals vastgelegd in het VLAREMA

CONTAINER HUREN VOOR AFVOER VAN GROND MET OF ZONDER STENEN

bakstenen, natuurstenen, beton, metselwerk, dakpannen, stenen bloempotten, tegels, onvervuilde grond, zand, tuinaarde, stabilisé en zavel

boomstronken en wortels, vervuilde grond met divers afval, vervuilde grond door olie of andere vloeistoffen, vervuilde grond met gevaarlijke afvalstoffen, hout, papier en karton, isolatie, rubber, restafval, KGA, glas, ytong, roofing, gyproc, gips, asbesthoudende materialen, textiel, ssbestverdacht materiaal, spoorwegballast, metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein, puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen, alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist, sorteerzeefzand, gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certifictie conform het VLAREMA, waarbij door middel van een afleveringsbon niet kan aangetoond worden dat het puin voldoet aan de criteria voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als bouwstof, zoals vastgelegd in het VLAREMA

CONTAINER HUREN VOOR AFVOER HOUT

hardhout, zachthout, vezelplaat, mdf, spaanplaat, houten meubilair zonder nagels, scharnieren of andere aanhechtingen, raam- en deuromlijstingen, deuren zonder nagels en scharnieren

boomstronken, stammen, snoeihout, verbrand hout, bilzen, glas of enig ander materiaal.

CONTAINER HUREN VOOR GEMENGD AFVAL

container huren voor alle gemengd afval: inboedel, bouw- en sloopafval, materialen van kunststof, plastic, hout, karton en papier, schroot, metalen, ijzer en textiel

asbesthoudende materialen, roofing, eternit, teerhoudend asfalt, ytong, KGA, verfpotten, gyproc, isolatie, glas, vervuilde grond, boomstammen, snoeiafval, autobanden of elektrische toestellen, spoorwegballast, metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein, puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen, alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist, sorteerzeefzand, gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certifictie conform het VLAREMA, waarbij door middel van een afleveringsbon niet kan aangetoond worden dat het puin voldoet aan de criteria voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als bouwstof, zoals vastgelegd in het VLAREMA

containers

MEER INFORMATIE OVER AFVALCONTAINERS HUREN?

Neem nu nog contact op met ons.

bottom of page