top of page
containers

CONTAINERS HUREN VOOR DIVERSE SOORTEN AFVAL

BIJ ABSORB IN GENT (OOST-VLAANDEREN)

BACK-ABSORB1.JPG

SORTEERPLICHT

Het is onze plicht als afvalstoffeninzamelaar om al onze klanten te informeren over de sorteerplicht. Concreet houdt dit in dat elke afvalstoffenproducent (zowel bedrijven als particulieren) het afval zo veel mogelijk dienen te sorteren aan de bron. Op die manier kan elke afvalstof apart ingezameld en verwerkt worden en dragen wij allen ons steentje bij aan een betere leefomgeving.

GESCHEIDEN AFVALINZAMELING

We begrijpen uiteraard dat het niet altijd mogelijk is om alle afvalstoffen steeds apart in te zamelen. Zo kunnen er bijvoorbeeld door plaatsgebrek niet altijd voldoende containers voorzien worden om het afval te scheiden bij de bron. Een andere reden kan zijn dat van een bepaalde afvalstof er een te kleine hoeveelheid is om hiervoor een aparte container te voorzien. In zo’n geval kunnen bepaalde afvalstoffen gecombineerd worden in één container mits wij hiervan op de hoogte worden gebracht en er doorgegeven wordt welke van deze afvalstoffen gecombineerd zullen worden. Afhankelijk van de herkomst van het afval zal u dan een container nodig hebben voor bouw- en sloopafval of bedrijfsrestafval.

Absorb containerdienst

MEER INFORMATIE OVER AFVALSORTERING EN WELKE CONTAINER U PRECIES NODIG HEEFT?

Neem nu contact op met Absorb in Gent.

bottom of page